Trailer
Tải bản Android
Tải bản AndroidNạp thẻTải bản IOSBáo lỗi
Giftcode

Tính năng

【Tính Năng】Trang Bị

Đạo Hữu thân mến,
Hôm nay Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile sẽ giới thiệu với Đạo Hữu một số cách nâng cấp Trang Bị giúp Đạo Hữu trở nên cường đại hơn, hùng mạnh hơn trên con đường ngao du thiên hạ

Trang Bị có thể nâng cấp bằng các hình thức Tinh Luyện/Cường Hóa/Đá Hồn/Tẩy/Đúc

⦁    Tinh Luyện :

⦁    Khi đạt Cấp Độ 23 sẽ mở khóa tính năng Tinh Luyện.

 

⦁    Sau khi mặc Trang Bị, Đạo Hữu có thể Tinh Luyện Trang Bị.

⦁    Tinh Luyện Trang Bị cần sử dụng nguyên liệu Hỏa Lưu Tinh.
                                                                                       

       

⦁    Hỏa Lưu Tinh có thể nhận thông qua Nhiệm Vụ và Shop.

⦁    Đạo Hữu có thể chọn Tinh Luyện từng Trang Bị một hoặc chọn Tinh Luyện nhanh Tinh Luyện toàn bộ Trang Bị.

⦁    Đạo Hữu sẽ nhận được thưởng thuộc tính mỗi khi Tinh Luyện và cấp độ Tinh Luyện không được vượt quá cấp độ của nhân vật hiện tại.

⦁    Hiệu ứng cộng hưởng Tinh Luyện có thể nhận được một lần sau mỗi 10 cấp của Trang Bị toàn thân.
                     

          

⦁    Cường Hóa

⦁    Khi đạt Cấp Độ 55 sẽ mở khóa tính năng Cường Hóa.
 

⦁    Sau khi mặc Trang Bị, Đạo Hữu có thể Cường Hóa Trang Bị.

⦁    Cường Hóa Trang Bị cần sử dụng nguyên liệu Đá Long Tinh.
                                                                                                   

    

⦁    Đá Long Tinh có thể nhận thông qua Nhiệm Vụ và Shop.

⦁    Cường Hóa Trang Bị tương ứng có thể nhận được tỷ lệ tăng thuộc tính cơ bản của Trang Bị đó. Tỷ lệ mỗi cấp Cường Hóa sẽ ngẫu nhiên trong phạm vi nhất định, tối đa là Hoàn Mỹ.

⦁    Thuộc tính đạt điều kiện chỉ định sẽ kích hoạt thuộc tính cộng hưởng và nhận hiệu ứng ánh sáng Ngoại Hình đặc biệt.

 

⦁    Đá Hồn
⦁    Khi đạt Cấp Độ 70 sẽ mở khóa tính năng Đá Hồn.
 

⦁    Đá Nguyên Hồn có thể được khảm trên các Trang Bị để cải thiện các thuộc tính khác nhau của nhân vật, Đá khảm trên Vũ Khí hoặc các bộ phận Áo Giáp có tác dụng khác nhau. Các Đá khảm trên mỗi Trang Bị đều phải khác nhau, tối đa có thể khảm 7 Đá.
                                                               

                     

⦁    Khi trang bị được khảm Đá Nguyên Hồn của tổ hợp tương ứng, hiệu ứng hồn vận Nguyên Hồn có thể được kích hoạt để nhận được phần thưởng thuộc tính tương ứng.

⦁    Cấp độ Nguyên Hồn dựa trên cấp độ Nguyên Hồn thấp nhất trong tổ hợp. Các vị trí lỗ khác không được khảm đá hồn ngoài tổ hợp.

⦁    Khi vần Nguyên Hồn của các lỗ khác nhau được kích hoạt trên Vũ Khí và vần Nguyên Hồn đạt đến cấp độ quy định, vũ khí sẽ có hiệu ứng ánh sáng xuất hiện khác nhau.

 

⦁    Tẩy

⦁    Khi đạt Cấp Độ 65 sẽ mở khóa tính năng Tẩy.
 

⦁    Mỗi Trang Bị có chỉ số thuộc tính và số dòng thuộc tính ngẫu nhiên.

⦁    Tẩy Trang Bị cần sử dụng nguyên liệu Thiên Hà Thủy.
                                                                               

  

⦁    Tẩy Ngẫu Nhiên có thể thêm lại ngẫu nhiên chỉ số thuộc tính và số dòng thuộc tính.

⦁    Đổi Thuộc Tính sẽ chọn ngẫu nhiên một thuộc tính để đổi thành 1 dòng mới, bao gồm 4 dòng đầu tiên của Trang Bị vàngcam.

⦁    Đổi Thuộc Tính cần sử dụng Dị Năng Phù
                                                                           

      

⦁    Đúc

⦁    Trang Bị được chia thành các phẩm chất từ thấp đến cao là : Hạ > Trung > Thượng >Tiên
                     

     

⦁    Sử dụng nguyên liệu Bùa Quy Nguyên có thể thay đổi phẩm chất Trang Bị.
                                                                                     

   

⦁    Bùa Quy Nguyên có thể nhận thông qua Nhiệm Vụ và Shop.

⦁    Phẩm Chất Trang Bị ảnh hưởng đến các thuộc tính cơ bản của Trang Bị.

-----------------------------------------------------------------

Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile 

Fanpage: Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile - SohaGame

Tham gia group cộng đồng: https://bit.ly/3f7BpWt

Tiktok: https://bitly.com.vn/xkd4cr

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/tuyetkiem

Game SG140