Trailer
Tải bản Android
Tải bản AndroidNạp thẻTải bản IOSBáo lỗi
Giftcode

Tính năng

【Tính Năng】Tìm Lại

Khi có quá nhiều hoạt động ngày hoặc đơn giản chỉ là Đạo Hữu quá bận không thể tham gia hết hoạt động. Tại tính năng Tìm Lại của game Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile sẽ giúp Đạo Hữu tìm lại quà thưởng ngày trước chưa tham gia hoạt động.
                                                                                                                                                                    

- Đạo Hữu có thể dùng Tĩnh Ngọc để tìm lại phần thưởng 100% hoặc tìm lại phần thưởng 80% miễn phí

-----------------------------------------------------------------

Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile 

Fanpage: Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile - SohaGame

Tham gia group cộng đồng: https://bit.ly/3f7BpWt

Tiktok: https://bitly.com.vn/xkd4cr

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/tuyetkiem

Game SG140