Trailer
Tải bản Android
Tải bản AndroidNạp thẻTải bản IOSBáo lỗi
Giftcode

Tính năng

【Tính Năng】Khí Linh

Đạo Hữu thân mến,
Hôm nay Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile sẽ giới thiệu với Đạo Hữu một số cách nâng cấp Khí Linh giúp Đạo Hữu trở nên cường đại hơn, hùng mạnh hơn trên con đường ngao du thiên hạ.

Khí Linh được chia thành các bậc từ 1 đến 8, bậc càng cao thì chỉ số thuộc tính càng nhiều
Có những mục cần lưu ý chính tại tính năng Khí Linh là Dục Linh Phường/Khí Linh/Nâng Cấp Khí Linh
⦁    Dục Linh Phường
⦁    Sử dụng Rương Khí Linh để đặt vào Dục Linh Phường nhận  Tinh Hoa Khí Linh và Khí Linh

⦁    Tham gia Bí Cảnh Tu Chân có cơ hội nhận được Rương Khí Linh hoặc có thể mua tại Shop
⦁    Rương Khí Linh càng cao cấp thì thời gian Dục Linh càng lâu, có thể dùng Tĩnh Ngọc để tăng tốc thời gian
⦁    Khí Linh được chia thành Ngày, Tháng và Sao
⦁    Mỗi Khí Linh chỉ được trang bị 1 loại trên cùng trận
 
⦁    Khí Linh
⦁    Từng loại Khí Linh sẽ cộng cho nhân vật các thuộc tính chỉ số khác nhau
⦁    Sau khi hết thời gian đếm ngược Dục Linh sẽ nhận được Khí Linh từ bậc 1 đến bậc 7 căn cứ vào cấp Rương Khí Linh
⦁    Ngoài ra còn có tỉ lệ nhận được Mảnh Linh Khí Cao và Thiên Mệnh Tàn Hồn
⦁    Mảnh Linh Khí Cao dùng để đổi Khí Linh từ bậc 3 đến bậc 8
                                                                                               


 
⦁    Thiên Mệnh Tàn Hồn sau khi ghép nhận được Thiên Mệnh Ban Phúc dùng tại Dục Linh nhận Khí Linh Hiếm
                                                                                                                  

                                                                         

⦁    Nâng Cấp Khí Linh

⦁    Dùng Tinh Hoa Khí Linh để tu luyện Khí Linh tăng chỉ số cơ bản của Khí Linh

  

⦁    Thức tỉnh Khí Linh cần dùng nguyên liệu chính là Bạc và Thiên Vũ Linh Phù

  

                
 

⦁    Thuộc tính thêm sẽ mở khi Khí Linh thức tỉnh đến Nguyên Anh Kỳ, Xuất Khiếu Kỳ, Phân Thân Kỳ
                                                                               

        

-----------------------------------------------------------------

Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile 

Fanpage: Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile - SohaGame

Tham gia group cộng đồng: https://bit.ly/3f7BpWt

Tiktok: https://bitly.com.vn/xkd4cr

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/tuyetkiem

Game SG140