Trailer
Tải bản Android
Tải bản AndroidNạp thẻTải bản IOSBáo lỗi
Giftcode

Tính năng

【Tính Năng】Đồng Hành

 

Đạo Hữu thân mến,

Hôm nay Tiểu Miêu sẽ giới thiệu với Đạo Hữu một số cách nâng cấp Đồng Hành giúp Đạo Hữu tăng rất nhiều Tu Vi từ đó trở nên cường đại hơn, hùng mạnh hơn trên con đường ngao du thiên hạ.

Đồng Hành có thể nâng cấp bằng các hình thức Xuất Chiến/Tăng Cấp/Tiến Hóa/Thiên Tư/Ngộ Tính/Tinh Mệnh/Kỹ Năng

⦁    Xuất Chiến:

⦁   Khi đạt Cấp Độ 8 sẽ mở khóa tính năng, ở các cấp tiếp theo 20, 3069 mở thêm vị trí chiến đấu

⦁    1 Đồng Hành chủ chiến3 Đồng Hành trợ chiến ra trận 

⦁    Đồng Hành chiến đấu chính sẽ theo nhân vật chính để chiến đấu cùng nhau

⦁    Khi Đồng Hành chính bị trọng thương, các Đồng Hành hỗ trợ sẽ lần lượt vào trận, cho đến khi Đồng Hành chính tự phục hồi với đầy đủ máu sau 30 giây
 

⦁    Tăng Cấp:

⦁    Người chơi dùng Linh Quả để Tăng Cấp Đồng Hành

⦁    Cấp của Đồng Hành giới hạn bằng cấp của nhân vật

⦁    Tiến Hóa

⦁    Tiến hóa có thể nâng cao Cảnh Giới (phẩm chất) của Đồng Hành. Cảnh giới (phẩm chất) từ thấp đến cao là: Thông Khiếu ( Lục), Khai Linh ( Lam), Định Thần (Tím), Ngưng Phách (Vàng), Hóa Hình (Cam), Dung Tiên (Đỏ).

⦁    Tăng bậc Tiến Hóa cần Nguyên Linh Đan
                                                                                                          

⦁    Tiến hóa tăng giới hạn Thiên TưKỹ Năng Đồng Hành, cộng thêm nhiều thuộc tính

⦁    Thiên Tư

⦁    Tiêu thụ Bích Nguyệt Lộ có thể tẩy trưởng thành và tư chất Đồng Hành

⦁    Tỉ lệ trưởng thành và tư chất ảnh hưởng thuộc tính ban đầu của Đồng hành
                                                                                               

         

⦁    Ngộ Tính

⦁    Ngộ Tính có thể nâng cao giới hạn cấp và tư chất Đồng Hành

⦁    Cần tiêu Ngộ Đan Đồng Hành

 

⦁    Tăng Ngộ Tính có tỉ lệ thất bại

⦁    Tinh Mệnh

⦁    Kích hoạt tăng thuộc tính của Đồng Hành
 

⦁    Tăng Tinh Mệnh cần sử dụng nguyên liệu Thái Hư Tinh Phách

⦁    Thuộc tính thứ 5thứ 10 có thể được đặt lại

⦁    Thuộc tính của còn lại là cố địnhkhông thể thay đổi

⦁    Kỹ Năng

⦁    Khi tu vi Đồng hành đạt yêu cầu, có thể tiêu bạc để tăng cấp độ kỹ năng

⦁    Mỗi ​​Đồng Hành sẽ có 01 kỹ năng Hộ Chủ

⦁    Kỹ năng Hộ Chủ sẽ cải thiện thuộc tính của nhân vật chính,khi xuất chiến sẽ kích hoạt

⦁    Kỹ năng Hộ Chủ theo chuỗi tiến hóa sẽ được nâng cao dần.

  

Ngoài ra Đạo Hữu còn có thể xem tất cả các Đồng Hành tại giao diện Đồ Giám.

 

Đồng Hành không sử dụng nữa Đạo Hữu có thể bấm nút Thả tại giao diện Đồng Hành để hoàn lại toàn bộ nguyên liệu nâng cấp Đồng Hành đó.

-----------------------------------------------------------------

Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile 

Fanpage: Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile - SohaGame

Tham gia group cộng đồng: https://bit.ly/3f7BpWt 

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tuyetkiemcophong?

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/tuyetkiem

 

Game SG140