Trailer
Tải bản Android
Tải bản AndroidNạp thẻTải bản IOSBáo lỗi
Giftcode

Tính năng

[MỚI] [TÍNH NĂNG] TĂNG BẬC TRANG BỊ

Mở Trang Bị mới
1. Mở thêm Trang Bị từ cấp 139 trở lên

2. Đồ Cam Lv139 sẽ mở tính năng tăng bậc, mỗi lần tăng bậc giới hạn cấp sẽ tăng 10 cấp, tăng bậc cần tiêu nhiều Nguồn Thần Khí và Bạc


4. Sau khi tăng bậc thì thuộc tính cơ bản của trang bị, hiệu quả bị động sẽ tăng; thuộc tính Tẩy và điểm Tẩy gốc sẽ không đổi

Game SG140