Trailer
Tải bản Android
Tải bản AndroidNạp thẻTải bản IOSBáo lỗi
Giftcode

Tính năng

【Tính Năng】Nguyên Hồn

Đạo Hữu thân mến,

Hôm nay Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile sẽ giới thiệu với Đạo Hữu một số cách nâng cấp Nguyên Hồn giúp Đạo Hữu trở nên cường đại hơn, hùng mạnh hơn trên con đường ngao du thiên hạ.

Nguyên Hồn được chia thành các phẩm chất từ thấp đến cao là: Lam > Tím > Vàng > Cam > Đỏ

Nguyên Hồn có thể nâng cấp bằng các hình thức Khảm Nguyên Hồn/Tinh Luyện/Tẩy/Tách/Tăng bậc

⦁    Khảm Nguyên Hồn

⦁    Khi đạt Cấp Độ 14 sẽ mở khóa tính năng Khảm Nguyên Hồn.

⦁    Thẻ Nguyên Hồn được chia thành: Thiên Giới, Địa Giới, Nhân Giới Thường

⦁    Trong số đó Thiên, Địa, Nhân được trang bị tối đa 2 thẻ trên 1 trận

⦁    Tất cả các Nguyên Hồn được khảm nhiều nhất là 2 thẻ
 

⦁    Tinh Luyện

⦁    Tinh luyện tiêu hao Tinh Phách Nguyên Hồn, nâng cao thuộc tính cơ bản của Nguyên Hồn, kích hoạt các mục nhập thuộc tính bổ sung.

⦁    Các Nguyên Hồn phẩm chất khác nhau thì giới hạn tinh luyện cũng khác nhau
 

⦁    Tinh Luyện Nguyên Hồn cần sử dụng nguyên liệu Tinh Phách Nguyên Hồn.
                                                                                                     

   
     

⦁    Tinh Luyện thành công tăng thuộc tính cơ bản, ngoài ra mốc cấp Tinh Luyện còn cộng thêm chỉ số.

⦁    Tẩy:

⦁    Nguyên Hồn có phẩm chất Vàng trở lên có thể tẩy nhận lại các thuộc tính ngẫu nhiên mới.

 

⦁    Tẩy Nguyên Hồn cần sử dụng nguyên liệu Hồn Sa – Tinh

 

⦁    Tăng Bậc:

⦁    Tất cả các Nguyên Hồn có thể được nâng cấp 5 lần, mỗi lần tiêu hao 1 thẻ tương tự.

⦁    Sau khi Tăng Bậc, cấp độ tinh luyện và thuộc tính tinh luyện sẽ được giữ lại, giá trị thuộc tính sẽ được tăng lên.

⦁    Sau khi Tăng Bậc, thuộc tính thêm sẽ tăng ngẫu nhiên, có thể tẩy được thuộc tính cao hơn.
 
Ngoài ra Đạo Hữu có thể xem các Nguyên Hồn khác tại Đồ Giám

 

-----------------------------------------------------------------

Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile 

Fanpage: Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile - SohaGame

Tham gia group cộng đồng: https://bit.ly/3f7BpWt 

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tuyetkiemcophong?

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/tuyetkiem

 

Game SG140