Trailer
Tải bản Android
Tải bản AndroidNạp thẻTải bản IOSBáo lỗi
Giftcode

Tính năng

【Hoạt Động】Thí Luyện Vấn Đạo

Đây là tính năng phụ bản của Tuyệt Kiếm Cổ Phong bao gồm rất nhiều phụ bản và phần thưởng nguyên liệu trang bị khác nhau.

Thí Luyện Vấn Đạo

♦ Vượt ải hiện tải sẽ được khiêu chiến ải sau, ải đã khiêu chiến thì không thể khiêu chiến lại.

♦ Vượt ải Tinh Anh nhận thưởng rương.

♦ Khi Tu Vi cá nhân thấp hơn Tu Vi đề xuất thì độ khó sẽ tăng lên, hãy thận trọng khiêu chiến.

♦ Khiêu chiến thành công sẽ nhận thưởng ải hiện tại và thưởng hiệu suất luyện yêu.

♦ Hoàn thành khiêu chiến ải Tinh Anh được nhận thưởng rương thêm, nhấp nhận tại giao diện sự kiện.

♦ Mỗi lần vượt ải sẽ có thưởng hiệu suất luyện yêu, số tầng càng cao nhận thưởng càng cao.

♦ Sau khi nhận thưởng hiệu xuất, Luyện Yêu Lư sẽ tự chuyển động tích thưởng. Thưởng được tích tối đa 24 tiếng quá thời hạn mà chưa nhận cũng sẽ không tích tiếp.

♦ Dùng Luyện Cực Tốc sẽ được nhận thưởng thời gian tương ứng ngay. 6h mỗi ngày làm mới lượt miễn phí.

Phần Thưởng:

-----------------------------------------------------------------

Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile 

Fanpage: Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile - SohaGame

Tham gia group cộng đồng: https://bit.ly/3f7BpWt 

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tuyetkiemcophong?

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/tuyetkiem

 

Game SG140