Trailer
Tải bản Android
Tải bản AndroidNạp thẻTải bản IOSBáo lỗi
Giftcode

Tính năng

【Hoạt Động】Hồng Hoàng Lục

Đây là tính năng phụ bản của Tuyệt Kiếm Cổ Phong bao gồm rất nhiều phụ bản và phần thưởng nguyên liệu trang bị khác nhau.

Hồng Hoàng Lục

♦ Mỗi ngày vượt phụ bản ưu tiên tiêu lượt thưởng vượt ải

♦ Vượt phụ bản tiêu 1 lượt thưởng, hết lượt sẽ không nhận được thưởng

♦ Được dùng Lệnh Bài Hồi Tiên tăng lượt thưởng thêm

♦ Mỗi ngày hạn dùng 1 Lệnh Bài Hồi Tiên

 

Phần Thưởng

-----------------------------------------------------------------

Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile 

Fanpage: Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile - SohaGame

Tham gia group cộng đồng: https://bit.ly/3f7BpWt 

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tuyetkiemcophong?

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/tuyetkiem

 

Game SG140