Trailer
Tải bản Android
Tải bản AndroidNạp thẻTải bản IOSBáo lỗi
Giftcode

Tính năng

【Hoạt Động】Tai Ma Giáng Thế

Tham gia nhiệm vụ Tai Ma Giáng Thế sẽ giúp các đạo hữu nhận được nhiều phần thưởng giá trị

♦ Tại giao diện màn hình chọn Sự Kiện → Tai Ma Giáng Thế vào giao diện

Tai Ma Giáng Thế

♦ Cấp: 47.

♦ Thời gian: 19:15 – 19:35 mỗi ngày

♦ Di tích Thượng Cổ dẫn Trọc Khí ma hóa căn cứ sức chiến đấu để đánh giá.

♦ Phát thưởng theo đánh giá và xếp hạng.

 

Phần Thưởng:

-----------------------------------------------------------------

Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile 

Fanpage: Tuyệt Kiếm Cổ Phong Mobile - SohaGame

Tham gia group cộng đồng: https://bit.ly/3f7BpWt 

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tuyetkiemcophong?

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/tuyetkiem

Game SG140