close
icon left icon right

Xin Chào: ...

Lượt Dâng Rượu: 0

Điểm hảo hán: 0

Nhận xúc xắc

Đạt 20 điểm Hảo Hán sẽ nhận được GiftCode Tôn Sư Trọng Đạo (1 lần duy nhất)Nhận quà

Cứ đạt 120 Điểm Hảo Hán sẽ nhận được 1 Điểm Hảo Đệ Tử

Mỗi lần dâng rượu nhận ngẫu nhiên từ 1 - 5 điểm Hảo Hán, nếu may mắn bạn sẽ nhận ngay 1 Điểm Hảo Đệ Tử

Game SG140